HANGDONG SPORTS CENTER COMPETITION

항동국민체육센터 설계용역 설계공모

PROJECT DETAILS

연도 2023. 01. 위치 서울특별시 구로구 항동 대지면적 1,308㎡(396평)
용도 체육시설 규모 지하2층 ~ 지상3층 연면적 2,323.34 ㎡ (704평)723c7c187925a2b149c40c4711048240_1680167814_2296.png


723c7c187925a2b149c40c4711048240_1680167816_9386.png


723c7c187925a2b149c40c4711048240_1680167914_2858.png
 

723c7c187925a2b149c40c4711048240_1680167823_3252.png


723c7c187925a2b149c40c4711048240_1680167827_1023.png


8488242ad607563ff865c41807d4dd30_1679466269_493.jpg


8488242ad607563ff865c41807d4dd30_1679466270_8052.jpg


8488242ad607563ff865c41807d4dd30_1679466272_0057.jpg


8488242ad607563ff865c41807d4dd30_1679465631_9006.png


8488242ad607563ff865c41807d4dd30_1679465633_0686.png


8488242ad607563ff865c41807d4dd30_1679465634_0657.png